Hjem

Grundejerforeningen Rønne Alle - Mosebakkevej.

Brøndbyvester

Grundejerforeningen "Rønne Alle-Mosebakkevej" Brøndbyvester

Velkommen til grundejerforeningen "Rønne Allè - Mosebakkevej".

Vi er ved at opbygge denne hjemmeside, så vi alle får let adgang til mødedatoer, referater, fælles events, info fra Brøndby kommune, og andre spændende ting.

 

Gamle fotos fra området, og gamle historier og overleveringer er meget velkomne. Skriv blot til: formand@mosebakkevej.dk

Hybenvej

Bestyrelsen

Bestyrelsen 2016 består af :

Formand: Jens Kjerulf-Jensen

Sekretær: Annette Schulz

Kasserer: Tom Bech Frederiksen

Revisor: Inge Bendix

Revisor suppleant: Susanne Mortensen

Bestyrelses suppleant: Tom Christensen

 

Nyheder

Vi vil løbende opsætte nyheder fra grundejerforeningen, Brøndby Kommune osv. med henvisninger I kan finde her.

 

Pt. nyeste fra seneste bestyrelsesmøde:

 

¤ Der er et rotteproblem på Mosebakkevej 13, som er stort set udbedret. Foreningen og Brøndby kommune har sammen indgået en aftale om at ordne udbedringen og udgiften (sandsugning, rottebekæmpelse og udbedring af kloak samt ny asfalt).

 

¤ Dårlig belægning på stierne Mosebakkevej & Hybenvej undersøges nærmere af bestyrelsen samt vedligeholdelse af trapper fra Hybevej mod Østbrovej.

 

¤ Der arbejdes på Grundejerforeninges hjemmeside